Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Zanesljive meritve elektroinštalacij

Meritve predstavljajo eno najpomembnejših faz gradnje objekta, saj pomenijo varno uporabo objekta oziroma končnega izdelka. Meritve elektroinštalacij izvajajomo v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajočo tehnično smernico TSG – N – 002:2009 ter v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003:2009.

Kvalificirani in strokovno usposobljeni pregledniki

Pri podjetju Eurolux se zavedamo pomena zanesljive izvedbe meritve elektroinštalaciji, zato so vsi naši pregledniki kvalificirani in strokovno izobraženi po programu EDISON+. Izvajamo celovite meritve električnih inštalacij za poslovne in stanovanjske objekte.

Vzorec Usposobljeni pregledniki

Naše storitve

Strokovni pregledi inštalacij in preizkusi delovanja zaščitnih naprav zajemajo:

  • Meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij,
  • Meritve strelovodnih sistemov,
  • meritve kakovosti električne energije in
  • meritve za potrebe parametriranja kompenzacijskih naprav, periodična preverjanja električnih inštalacij in strelovodnih napeljav.
Vzorec Storitve
Title background

Odlike podjetja

Zavedamo se da so navedene odlike naša gospodarska odgovornost, kot enega od vodilnih podjetji v branži in želimo v vsakem trenutku upravičiti zaupanje naših kupcev

Fleksibilnost

Odzivnost

Strokovnost

Kvaliteta

Za kaj se zavzemamo?

Naš pristop temelji na dolgoletnih izkušnjah in vrhunski strokovni usposobljenosti naših zaposlenih

Skrbimo za okolje

Skrb za okolje

Skrb za okolje je sestavni del našega poslovnega vodenja in organizacijske kulture podjetja. Zavzemamo se za vzdržen sistem ravnanja z odpadnimi proizvodi, ki morajo biti okolju sprejemljivi in ekonomsko vzdržni. Trudimo se pozitivno vplivati na okolje.

Predani kakovosti

Kakovost

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh fazah poslovanja. Delovanje celotnega podjetja je podvrženo strogim standardom kakovosti, ki jih podjetje dosega. Naš cilj je postati sinonim kakovosti na področju elektroinštalacij.

Celovite rešitve

Celovite rešitve

Našim poslovnim partnerjem omogočamo, da se o vseh svojih potrebah in željah dogovorijo na enem mestu, saj izdelujemo projekte na ključ – od ideje do zaključka. se je pripravljeno znotraj naše hiše zato nismo odvisni od zunanjih izvajalcev.

OD 1997

Cgp logo
Mercator
Strabag logo
Intech gradnje logo
Dema plus logo
Blažič logo
Makro5 logo